Apinių šeima. 1926-03-31.
Tėvai - Elžbieta Žemaitytė Apinienė, Petras Apinys, Sūnūs Juozas ir Antanas.